استرس و مدیریت زمان برای جوانان

در دنیای امروز که همواره در حال تغییر است، مهم است که سازمانهایی که کارشان بر روی جوانان متمرکز است ادراک درستی از اثرات احساسی…

سلامت روان چیست؟

فراهم کردن تعریف مناسب و درک سلامت روان، عوامل محافظ و عوامل خطر، و چگونگی کاهش استیگما یا انگ زدن. در این برنامه آموزشی شما…

Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!