استرس و مدیریت زمان برای جوانان

در دنیای امروز که همواره در حال تغییر است، مهم است که سازمانهایی که کارشان بر روی جوانان متمرکز است ادراک درستی از اثرات احساسی استرس و اضطراب بر روی زندگی زمان حال و آینده جوانان داشته باشند. همچنین مهم است که سازمانهایی که کارشان بر روی جوانان متمرکز است متوجه  فوریت موضوع باشند و متعهد باشند که به جوانان کمک کنند تا مهارتهای لازم برای مدیریت استرس و مدیریت زمان را بیآموزند تا در برابر شرایط مقاوم شده و رشد موفقیت آمیزی داشته باشند.

در این دوره آموزشی شما موارد زیر را میاموزید:

استرس مسموم و اضطراب در جوانان

چگونه در صورت عدم مداخله، استرس مسموم برروی زندگی جوانان اثر میکند

چگونه سیستم پشتیبانی موجود در سازمانهایی که کارشان بر روی جوانان متمرکز است میتواند به جوانان و خانواده هایشان کمک کند تا زره احساسی سالمی را که برای مقاومت در این دنیای دائما در حال تغییر احتیاج دارند را ایجاد کنند.

Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 7 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!