ایجاد فضای امن برای خانواده ها و افراد دگرباش (ال جی بی تی کیو)

برای ارائه به پدر و مادرها و مراقبین بچه های مدرسه رو، تا یاد بگیرند که قلدری چیست، چگونه میتوانند برای جلوگیری از آن کمک کنند و اینکه به کودکان بیاموزند که در زمانی که شاهد اعمال قلدری به فرد دیگری هستند چگونه عمل کنند.

در این برنامه آموزشی موارد زیر را خواهید آموخت:

چهار نوع قلدری را تعریف کنید

بیاموزید قلدری بر روی بچه ها چگونه اثر میکند

استراتژی هایی برای آموختن به بچه ها که اگر مورد قلدری قرار گرفتند چکار بکنند

استراتژی هایی برای آموختن به بچه ها که چکار کنند اگر دیدند فرد دیگری مورد قلدری قرار گرفته است

Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!