شناسایی غم و اندوه در دورانهای نامعلومی برای همه مردم

در این دوران بی سابقه، اعضاء جامعه از دست دادن را در سطوح مختلف تجربه کرده اند. شناسایی اثر این از دست دادن ها بر روی ما موضوعی است کلیدی برای حرکت به جلو و یافتن راههایی برای اشاعه سلامت و بهبودی.

در این برنامه آموزشی موارد زیر را میاموزید:

تعریف از دست دادن (فقدان) و راههایی که غم و اندوه در دورانهای نامعلومی تجربه میشود.

شناخت اینکه غم و اندوه را بزرگسالان چگونه تجربه میکنند و تفاوت آن در مقایسه با تجربه کودکان و نوجوانان

راهایی برای کمک به کودکان برای افزایش عوامل محافظ و کاهش عوارض غم و اندوه

ارزیابی نظر و احساسات شخصی خود در باره نقش غم و اندوه در زندگی کودکان در این دوران

Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!