Các Kỹ Năng Lành Mạnh Để Đương Đầu Với Căng Thẳng và Lo u

Trong khóa đào tạo này, quý vị (hoặc các em) sẽ học:

  1. Về căng thẳng
  2. Về lo lắng
  3. Các kỹ năng đối phó lành mạnh và cách thực hiện chúng
Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!