Điều chỉnh tình cảm và sự chánh niệm.

Trong khóa đào tạo này, quý vị (hoặc các em) sẽ học:

  1. Lợi ích của sự chánh niệm
  2. Mô hình hóa sự chánh niệm cho những đứa trẻ do quý vị chăm sóc
  3. Sự chánh niệm và cách thức hoạt động của chánh niệm trong cuộc sống của trẻ em
  4. Cách thực hành chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày
Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 3 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!