Huấn uyện về Nhận Biết Đau Buồn Trong Những Lúc Bất Định dành cho các Giáo Viên, Các Nhà Quản Lý, và Cán Bộ Nhân Viên

Trong khóa đào tạo này, quý vị (hoặc các em) sẽ học:

  1. Xác định sự đau buồn và cách thức mà sự đau buồn trải qua trong thời gian không chắc chắn
  2. Xác định sự đau buồn xuất hiện khác nhau như thế nào của người lớn so với trẻ em và thanh thiếu niên
  3. Cách giúp trẻ tăng các yếu tố bảo vệ và giảm các triệu chứng đau buồn
  4. Đánh giá quan điểm và cảm nhận của riêng một người về vai trò của đau buồn đối với cuộc sống của trẻ em trong thời gian này


Return to the Dashboard when you have completed the course

Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!