Ngăn Ngừa Và Can Thiệp Bắt Nạt Cho Học Sinh Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở

Trong khóa đào tạo này, quý vị (hoặc các em) sẽ học:

  1. Xác định 4 loại bắt nạt
  2. Làm gì nếu các em bị bắt nạt
  3. Làm gì nếu các em thấy ai đó bị bắt nạt
Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 4 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!