Nhận Biết Đau Buồn ở Trẻ Em dành cho Cha Mẹ và Người Chăm Sóc

Trong khóa đào tạo này, quý vị (hoặc các em) sẽ học:

  1. Xác định sự nỗi buồn và cách thức mà sự nỗi buồn trải qua trong thời gian không chắc chắn
  2.  Để xác định sự nỗi buồn xuất hiện khác nhau như thế nào ở người lớn so với trẻ em hoặc thanh thiếu niên
  3. Cách giúp trẻ tăng các yếu tố bảo vệ và giảm các triệu chứng nỗi buồn


Return to the Dashboard when you have completed the course

Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!