Nhận Biết Đau Buồn Trong Những Lúc Bất Định Đối Với Lớp 9 đến Lớp 12

Trong khóa đào tạo này, quý vị (hoặc các em) sẽ học:

  1. Xác định sự đau buồn là gì?và cách thức mà sự nỗi buồn trải qua trong thời gian không chắc chắn
  2. Cách để tăng các yếu tố bảo vệ và giảm các triệu chứng đau buồn
  3. Đánh giá quan điểm và cảm nhận của riêng các em về vai trò của đau buồn trong cuộc sống của các em trong thời gian này
Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 4 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!