Kiểm soát căng thẳng và quản lý thời gian đối với thanh thiếu niên

Trong khóa đào tạo này, quý vị (hoặc các em) sẽ học:

  1. Xác định căng thẳng độc hại và lo lắng ở tuổi trẻ
  2. Căng thẳng độc hại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tuổi trẻ như thế nào nếu không có sự can thiệp
  3. Làm thế nào một hệ thống hỗ trợ được thiết lập trong một tổ chức tập trung vào thanh niên có thể giúp những người trẻ tuổi và gia đình của họ phát triển bộ giáp cảm xúc lành mạnh mà họ sẽ cần để kiên cường trong một thế giới luôn thay đổi.
Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 7 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!